Η Ιστορία μας

1990

Η εταιρεία μετακινείται σε νέα ιδιόκτητα γραφεία.

2017

Η PTC επεκτείνεται με την επιπρόσθετη αγορά αποθηκευτικών χώρων σε επέκταση του υφιστάμενου και δημιουργία ενός καινούργιου χώρου εκπαίδευσης και παρουσίασης.