Οι Πελάτες μας

Συνεχής εκπαιδεύση

Πραγματοποιούνται μηνιαίες συναντήσεις της ομάδας στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας, με σκοπό τον έλεγχο των πωλήσεων και τη συζήτηση της στρατηγικής για τις επόμενες εβδομάδες. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.