Εταιρικές εγκαταστάσεις

Εκεί παίρνονται όλες οι στρατηγικές αποφάσεις, τα γραφεία μας!

Τα γραφεία μας βρίσκονται στο κέντρο της Λάρνακας, στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Βρισκόμαστε στον 3ο όροφο του Metropolitan House. Εκεί δραστηριοποιείται το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, το τμήμα regulatory, το οικονομικό τμήμα και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προστατεύουν τις εγκαταστάσεις των γραφείων μας όπως συναγερμός διαρρηκτών, αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, σύστημα CCTV και δυνατότητα πυρόσβεσης.

Πρώτο μας μέλημα η σωστή αποθήκευση.

Διατηρούμε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και υπερσύγχρονο κέντρο διανομής που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λάρνακας.

Τα συστήματα ασφαλείας και ανταπόκρισης διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα διατηρούνται κάτω από τις σωστές συνθήκες φύλαξης και ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση που τίθενται εκτός των καθορισμένων πλαισίων.

Όλες οι εγκαταστάσεις της αποθήκης είναι σε ελεγχόμενη θερμοκρασία (15 ° C - 25 ° C) με ένα συνεχές σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής θερμοκρασίας και με ένα σύστημα τηλεειδοποίησης που μας ειδοποιεί εάν οι συνθήκες φύλαξης παρεκκλίνουν από τις προβλεπόμενες. Για τα προϊόντα που χρειάζονται χαμηλότερες θερμοκρασίες διαθέτουμε υψηλής ποιότητας ψυγεία για τα προϊόντα που οι συνθήκες φύλαξης είναι από 2 ° C έως 8 ° C.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι υψηλού επιπέδου και προστατεύουν όλες τις εγκαταστάσεις της αποθήκης μας και περιλαμβάνουν εφεδρικές γεννήτριες, συναγερμό διάρρηξης, αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, σύστημα CCTV και δυνατότητα πυρόσβεσης.

Συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη!

Η συνεχής εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού μας γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας μας, όπου διεξάγονται παρουσιάσεις και επαγγελματικές συναντήσεις για την περαιτέρω οργάνωση των επόμενων μας στόχων.